QUE HÀN ĐỒNG THAU

Liên hệ
Mua ngay
Sản phẩm
QUE HÀN ĐỒNG THAU
Số lượng
Đơn giá
Họ và tên *
Điện thoại *
Địa chỉ *
Ghi chú

Tên sản phẩm: Que hàn ống đồng harris 0%

Thương hiệu:  Harris

1 Hộp: 11.34kg

Kích thước que hàn:  1.3mm x 3.2 mm x 457mm

HOTLINE: 0848 468 999